Apr 2, 2009

85/120.......

უკვე კვირაზე მეტია რაც ეს "ტესტი" ვნახე ერთ–ერთ მეზობელ ბლოგზე და ჩემი ვარიანტიც გავაკეთე, მარა დაპოსტვას ვერ მოვაბი თავი :) ტესტის პასუხების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, მიცხოვრია და ეგარი :)

85/120 :)

იმ დანარჩენ 35 პუნქტსაც მოვასწრებ ალბათ 1–2 წელიწადში და მერე დავსერიოზულდები, გპირდებით :)) 

1) First Cross the questions.
2) When you have finished answering, count your crosses.
3) Write your crosses in the last Sentence.
4) Tag 3 People.

Level 1
(X) Smoked a cigarette?
(X) Smoked a cigar?
( ) Kissed a member of the same sex?

Level 2
(X) Are, or have been, in love?
(X) Dumped someone?
( ) Been fired?
(X) Been in a fist fight?

Level 3
(X) Had a crush on an older person?
(X) Skipped class?
( )Slept with a co-worker?
(X) Seen someone/something die?

Level 4
(X) Have/had a crush on one of your deviantART friends?
( ) Been to Paris?
( ) Been to Spain?
(X ) Been on a plane?
(X) Thrown up from drinking?

Level 5
( ) Eaten sushi?
( ) Been snowboarding?
(X) Met someone through internet?
( ) Been in a mosh pit? 

Level 6
(X) Been in an abusive relationship? 
(X) Taken painkillers?
(X) Loved someone whom you can’t have?
(X) Laid on your back, and watched cloud shapes go by?
(X) Made a snow angel?

Level 7
(X ) Had a tea party?
( ) Flown a kite?
( ) Built a sand castle?
( ) Gone mudding?
(X) Played dress-up?

Level 8
( ) Jumped into a pile of leaves? 
(X) Gone sledding? 
(X) Cheated while playing a game? 
(X) Been lonely? 
(X ) Fallen asleep at work or school?

Level 10
(X) Sat alone, and watched the sun set or rise?
(X) Felt an earthquake? 
(X) Killed a snake?

Level 11
(X) Been tickled? 
(X) Been robbed or vandalized? 
(X) Been cheated on?
(X) Been misunderstood?

Level 12
(X) Won a contest? 
(X) Been suspended from school? 
(X) Had detention? 
(X) Been in a car or motorcycle accident? 

Level 13
(X) Have or had braces? 
(X) Eaten a whole pint of ice cream in one night? 
(X) Danced in the moonlight? 

Level 14
(X) Hated the way you look?
( ) Witnessed a crime?
( ) Pole danced? 
(X) Questioned your heart?
(X) Been obsessed with post-it-notes? 

Level 15
( ) Squished barefoot through the mud? 
(X) Been lost?
( ) Been to the opposite side of the world?
( ) Swam in the ocean?
(X) Felt like you were dying?

Level 16
(X) Cried yourself to sleep?
(X) Played cops-and-robbers?
(X) Recently colored with crayons, colored pencils, or markers?
(X) Sang karaoke?
(X) Paid for a meal with only coins?

Level 17
(X) Done something you told yourself you wouldn’t do?
(X) Made prank phone calls? 
(X) Laughed until some kind of beverage came out of your nose?
( ) Kissed in the rain?

Level 18
( ) Written a letter to Santa Claus?
( ) Watched the sunset or sunrise With someone you care about?
(X) Blown bubbles?
(X) Made a bonfire on the beach or anywhere?

Level 19
( ) Crashed A Party?
(X) Have traveled more than 5 days with a car full of people?
( ) Gone rollerskating or rollerblading?
(X) Had a wish come true?
() Been humped by a monkey? 

Level 20
(X) Worn pearls? 
( ) Jumped off a bridge?
() Screamed “PENIS!” or “VAGINA!”?
(X) Swam with dolphins?

Level 22
(X) Got your tongue stuck to a pole/freezer/ice cube/etc.?
(X) Kicked a fish?
(X) Worn the opposite sex’s clothes?
(X) Sat on a roof top?

Level 23
(X) Screamed at the top of your lungs?
(X) Done or attempted a one-handed cartwheel? 
( ) Talked on the phone for more than 6 hours?
(X) Recently stayed up for a while, talking to someone you care about?

Level 24
(X ) Picked and ate an apple right off a tree?
(X) Climbed a tree?
(X) Been in a tree house?
(X) Been scared to watch scary movies alone?

Level 25
(X) Believed in ghosts?
( ) Have had more then 30 pairs of shoes?
( ) Gone streaking?
( ) Visited a prison?

Level 26
( ) Played chicken? 
( ) Been pushed into a pool with all your clothes on?
(X) Been told that you’re hot, by a complete stranger?
(X) Broken a bone?
(X) Been easily amused?

Level 27
(X) Caught a fish, and then ate it later?
( ) Made a porno video, or got asked to make one?
(X) Caught a butterfly?
(X) Laughed so hard you cried?
(X) Cried so hard you laughed?

Level 28
( ) Mooned or flashed someone? 
( ) Had someone moon or flash you?
(X) Cheated on a test?
(X) Forgotten someone’s name?
(X) French braided someone’s hair? 
( ) Gone skinny dipping? 
(X) Been kicked out of your house?

Level 29
( ) Rode a roller coaster? 
( ) Went scuba-diving or snorkeling? 
(X) Had a cavity? 
(X) Blackmailed someone?
(X) Been blackmailed?

Level 31
() Been used?
( ) Fell going up the stairs?
(X) Licked a cat?
(X) Bitten someone?
(X) Licked someone?

Level 32
(X) Been shot at/or at gunpoint?
( ) Had sex in the rain?
( ) Flattened someones tires?
( ) Rode in a car/truck until the gas light came on?
( ) Got five dollars or less worth of gas?


რა საშინელი ადამიანი ვარ, 2 საათზე უნდა ვყოფილიყავი სიესბიში რომ ხვალინდელი მიდთერმისათვის თემა დაგვემთავრებინა (ნუ მე დამეწყო).... ხოდა უკვე 25წუთი დავაგვიანე და ჯერ გამზადებულიც არ ვარ.... ღმერთო ჩემო, გა20ებული ვარ თქვენი მოთმინებით მეგობრებო, როგორ მიტანთ ჩემამდე არ დადის :) 

maybe that's main reason that makes me love you.... :) 

2 comments:

Anonymous said...

ვაიმე, ტესტებზე მე და თინიმ გავაკეთეტ დღეს ვიდეო, დავდე კიდევაც უკვე ბლოგზე )))))
აი, ხომ ვამბობ, რაღაცა არსებობს

Anonymous said...

In my opinion you are mistaken. Write to me in PM, we will discuss.